Wat was die update?

English
Language selection!


* * * Veel GRC-9 spullen op voorraad. * * *


De AN/GRC-9 in de Nekaf.

De Angrynine is ingebruik geweest tussen 1950 en ongeveer 1972 tot de invoering van de RT-3600 bij het Nederlandse Legerkorps. De invoering van de RT-3600 duurde meerdere jaren. De GRC-9 is onder andere ingezet bij de volgende krijgsmacht onderdelen;

Bij de Landmacht voor administratieve en logistieke (verzorgings) netten binnen de brigade, divisie, bataljon's en op compagnie niveau. Een samenvatting uit Voorschrift 2-1398
"Organisatieschema's Infanterie Divisie" van 2 april 1958, geeft een goed beeld bij welke onderdelen van de Infanterie Divisie de AN/GRC-9 werd gebruikt.

Ieder PaInfBat, TkBat en InfBat beschikte over 2 sets, overige eenheden over 1 set en de brigade over 4 sets. Meestal werd de GRC-9 gebruikt in de telegrafie stand! Ook bij de Infanterie divisie commando en waarschuwingsnetten werd dit type zender ingezet.

Bij het leger onderdeel de LUA bij de vliegtuig-waarnemers in die tijd te Soesterberg de opleiding als radio-telegrafist werd gegeven in Ossendrecht. De LUA bestond uit onder andere een lichte en zware afdeling, Kornwedderzand was toen een naam van één van de bataljons. De radio-waarnemer bij dit onderdeel, verzorgde met de AN/GRC-9 radio de communicatie met het Luchtdoel Commando Centrum bij de lichte-LUA. De bataljons hadden de naam ''Rhenen en Betuwe'' waarvan het Rhenen batt. voor de verbindingsdienst was. De groep waarnemers radiostations bestond uit commandant, waarnemer kpl1, waarnemer sld en chaufeur met voertuig Dodge WC.
De AN/GRC-9 was op de bank achterin de bak van de Dodge WC in een speciale kist gemonteerd. De uitrusting voor de AN/GRC-9 bestond uit: AN/GRC-9 met alle standaard toebehoren en kist met accu's, batterij unit en de hand generator.

Tijdens de acties in Nieuw Guinea in de jaren 50 en 60. In ieder geval door het laatste infanteriebataljon, 41 Infbat Stoottroepen. Ook hier werd de GRC-9 meestal gebruikt in de telegrafie stand!
Bij de troepenmacht in Suriname TRIS. Daar werd de GRC-9 gebruikt tot 1973, in eerste instantie 17 sets en later 20 sets. In 1953 als onderdeel van de verbindingen tijdens de watersnood.

Bij de Marine en het Korps Mariniers (waar de GRC-9 tot in 1985 nog in gebruik was)op de duikvaartuigen Nautilus en Hydra als hoofdverbindingsset, aan boord van de grote schepen als verbindingsset voor de landingsdivisie en als noodset voor de scheepsverbindingen in geval van "zwart licht" (totale stroomuitval).


Gedurende de jaren 50 en 60 waren er veel AN/GRC-9's in opslag, als materiaal wat bij een eventuele mobilisatie gebruikt kon worden. Veel van de AN/GRC-9's waren opgeslagen in oude forten die behoorden tot de "Stelling van Amsterdam" of de "Hollandse Waterlinie". Voornamelijk gaat het dan om de volgende forten, Fort Blauwkapel bij Utrecht, Vesting Naarden, Fort Vijfhuizen, Fort Asperen, Fort Everdingen en een fort in de buurt van Wormerveer. Vermoedelijk gaat het hier om Fort Knollendam (Krommeniedijk). Tevens was er materiaal opgeslagen in voormalig Duitse bunkers op het vliegveld Valkenburg en op het eiland Rozenburg. Ook in opslagdepots in de buurt van Den Briel en in Hellevoetsluis, in oude Marinegebouwen uit de negentiende eeuw. Het materiaal werd regelmatig aan inspectie onderworpen, vanuit de kazerne aan de van Alkemadelaan in Den Haag vertrokken inspectiegroepen. Een groep van ongeveer 8 dienstplichtige monteurs gingen naar een opslagplaats, waar ze vier dagen werkten. Het materiaal werd op juiste werking gecontroleerd en voorzover nodig ter plaatse gerepareerd. De groep had een lijst van uitsluitend het verbindingsmaterieel dat "organiek" in een dergelijke opslagplaats aanwezig zou moeten zijn.

De Angrynine kan als vaste, draagbare of mobiele opstelling gebruikt worden voor radio, telefonische en telegrafische verbindingen in de 2-12 Mhz band. Voor de Angrynine kan men gebruik maken van de volgende voedingsbronnen, in voertuigen de PE-237 of de DY-88/GRC-9 en ten velde de handgenerator GN-58 en de batterij BA-48.

Tijdens een voetpatrouille waren er meestal 3 man voor nodig om de zender en toebehoren te verplaatsen. Een man voor de zender, een tweede man voor de handgenerator en een derde man voor de tas met toebehoren zoals antennehaspel, seinsleutel, touwhaspel (om de antenne te spannen), kabels voor de verbinding tussen handgenerator en zend/ontvanger, koptelefoons en de handleiding.

Toevoegingen van letters achter het typenummer van de instalatie of haar onderdelen, duiden op een afwijkend model of een ander land van fabricage. Zo is bijvoorbeeld, de Handgenerator GN-58-A een nieuwere uitvoering van de Handgenerator GN-58, en zijn de Voedingseenheden DY-88/Fr en DY-88/GY respectievelijk in Frankrijk en in Duitsland gefabriceerd.


De naam AN/GRC-9 staat voor, AN (Army/Navy), G (Ground, general use), R (Radio), C (Communications) en 9 is het volgnummer.


De AN/GRC-9 is een van oorsprong Amerikaanse zender/ontvanger, ontwikkeld rond het einde van de jaren 40 van de vorige eeuw. De introductie in het Amerikaanse leger was rond 1950 en werd direct ingezet tijdens de Korea oorlog. De AN/GRC-9 was de vervanger van de SCR-284, SCR-288 and SCR-694 radio sets. De AN/GRC-9 op zijn beurt werd weer vervangen door AN/PRC-62 en AN/PRC-74 radio sets.

Binnen het Amerikaanse leger was de AN/GRC-9 opgenomen in 2 radio sets, de AN/GRC-87 als voertuigopstelling en de AN/VRC-34 als draagbare veldopstelling. De reden van deze aangepaste sets was dat alleen de toebehoren voor de specifieke inzet bij de AN/GRC-9 aanwezig waren. Dit om te voorkomen dat alle andere onderdelen alleen als ballast werden meegenomen. Alleen voor trainnings doeleinden werd de complete set van de AN/GRC-9 gebruikt.

Als onderdeel van de AN/GRC-87 werd de dynamoter DY-105/GRC-9X gebruikt, welke later werd vervangen door de DY-88 dynamoter.


Amerikaanse jeep met GRC-9.


Door het Franse leger is de GRC-9 ook gebruikt in Algerije tijdens de militaire actie's in de koloniale tijd.

Franse GRC-9.

Door het Portugese leger is de GRC-9 onder andere ook gebruikt tijdens de koloniale oorlog in Angola.


Portugese GRC-9.Tot de GRC-9 reeks behoren ook de LV-80, R-77, AM-66,RA-1, RUP-4 en de onbekende ACEC versterker.

De LV-80. De R-77. De AM-66. De RA-1 AM-66 opstelling De RUP-4 ACEC versterker


De GRC-3030 is de Nederlandse vervanger voor de Engelse WS-19 set's. De GRC-3030 is bij de Koninklijke Landmacht in de periode 1958-1970 in gebruik geweest, de GRC-3030 werkt op dezelfde frequenties als de GRC-9. Beide radio's werden dan ook naast elkaar gebruikt, de GRC-3030 heeft de bijnaam de Dutch Angrynine gekregen.

De GRC-3030. Voedingseenheid: DY-3030/GRC-3030. Kristal ijkoscillator: SG-3007/GRC-3030. Aansluitkast: NZ20Z56. Zend-ontvanger RT-3030/GRC-3030.


Technische gegevens zendergedeelte AN/GRC-9.

Frequentiegebied.

 • Band 3: 2.0-3.6 Mhz
 • Band 2: 3.6-6.6 Mhz
 • Band 1: 6.6-12 Mhz

Zender-type.

 • Kristalbestuurde of variabele stuuroscillator, verdubbelaar en eindversterker.

Signaal soorten.

 • RTGF, MTGF of RTFN.

Aantal kristalgestuurde kanalen.

 • 2 in elke band.

Bereik.

 • Telegrafie.
 • RTGF, vast 50Km en mobiel 30Km.

  MTGF, vast 30Km en mobiel 15Km.

 • Telefonie.
 • RTFN, vast 25Km en mobiel 15Km.

Modulatie.

 • Amplitude modulatie.

Aantal buizen.

 • 5.

Voeding.

Stand schakelaar
D op de zender
Stroomafname van de accu bij gebruik van:
PE-237DY-88/GRC-9
6 V12 V24 V6 V12 V24 V
HI27 A13,2 A7 A22,2 A12,2 A6,7 A
LO24 A11,0 A6,2 A20 A11,1 A6,1 A

Uitgangsvermogen.

Stand schakelaar
D op de zender
Uitgangsvermogen bij gebruik van:
Voedingseenheid
PE-237 of DY-88/GRC-9
Handgenerator
GN-58
RTFN/MTGFRTGFRTFN/MTGFRTGF
HI7 watt15 watt3,6 watt10 watt
LO1 watt5 watt1,2 watt5 watt

Antennes.

 • Lengte staaf antenne, 4.75 meter.
 • Lengte draad antenne, totaal 74,5 meter.

Gewicht.

 • 13 kg (zonder kast).

Schema's in PDF.


Technische gegevens ontvangergedeelte.

Frequentiegebied.

 • Band 3: 2.0-3.6 Mhz
 • Band 2: 3.6-6.6 Mhz
 • Band 1: 6.6-12 Mhz

Ontvanger-type.

 • superheterodyne.

Ontvangstmogelijkheden.

 • RTGF, MTGF en RTFN (AM).

Aantal buizen.

 • 7.

Middenfrequentie.

 • 456 khz.

Methode van ijking.

 • m.b.v. een ingebouwde kristaloscillator.

IJkpunten.

 • om de 200 khz.

Voeding.

Stand schakelaar
E op de zender
Stroomafname van de accu bij gebruik van voedingseenheid PE-237 of DY-88:
6 V12 V24 V
STANDBY1,25 A0,8 A0,6 A

Antenne.

 • dezelfde als voor de zender.

Gewicht.

 • ongeveer 3,6 kg (zonder kast).

Schema's in PDF.


De handgenerator GN-58, rugtas CW-140, afstandbediening RM-39, afstandbedienings kit RC-261.

Handgenerator. Rugzak met de GRC-9. Afstandsbediening. Afstandsbedienings kit.

tas-174 en een voertuigopstelling.

Tas met toebehoren. Voertuigopstelling.Lid van Surplus Radio Society.
SRS.


Terug naar het begin.

Niets uit deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, op welke wijze dan
ook. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar, voor toestemming graag een
verzoek sturen via email voordat de publicatie plaats vind. Copyright © 2002-2015 Rob Wethly. Alle rechten voorbehouden.

Best bekeken op 1152x864.